سارقان گوسفندان محاكمه شدند | متهمان با اسلحه و كتك زدن گله داران، گوسفندان را بار مي زدند

سارقان گوسفندان محاكمه شدند | متهمان با اسلحه و كتك زدن گله داران، گوسفندان را بار مي زدند
رسيدگي به اين پرونده از چهار سال پيش و در جريان رسيدگي به يك سري پرونده هاي سرقت سريالي احشام در اطراف تهران آغاز شد. متهمان از مناطقي مثل سلفچگان و نسيم شهر و شهريار سرقت هايي نزديك به 100 راس گوسفند انجام داده بودند. آنها با كمين كردند و شناسايي گله داران گوسفند داراني را شناسايي مي كردند و بعد از آن با اسلحه بالاي سر افراد حاضر شده و آنها را كتك مي زدند.  با دستگيري متهمان براي پرونده كيفرخواست عليه پنج تن از متهمان كه امروز صبح در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران حضور يافته بودند صادر شد. جلسه محاكمه ديروز صبح در شعبه دهم به رياست قاضي قربانزاده برگزار شد و در ادامه متهمان هركدام به صورت جداگانه در جايگاه حضور يافتند و به دفاع از خود پرداختند.  ابتداي جلسه يكي از شكات كه مدعي بود گوسفندان را شريكي بين برادرش گله داري مي كرده در جايگاه قرار گرفت و از شكايت خود اينگونه گفت: خواب بوديم كه اين افراد به سمت ما حمله ور شدند. من و برادرم دو ماشين داشتيم كه آنها را فروخته بوديم و با پول شان گوسفند خريده بوديم. دقيقا 83 گوسفند داشتيم كه كارشناس آنها را 109 ميليون تومان قيمت گذاري كرده است. پس از اينكه متهمان با اسلحه به سمت ما حمله ور شدند من خيلي ترسيدم و فرار كردم در حاليكه آنها سر برادرم ريخته بودند و او را كتك مي زدند. چند قدمي دور نشده بودم كه يكي از آنها جلوي مرا گرفت و مرا زمين انداخت و چهار نفره مرا هم كتك زدند در حدي كه من هم مثل برادرم زمين گير شدم و ديگر ناي حركت كردن هم نداشتم.  با توضيحات اين شاكي متهم رديف اول اين پرونده مدعي شد: من هيچ سرقتي نكرده ام و حتي از اينكه متهمان ديگر قصد سرقت داشته اند خبر نداشتم وگرنه مگر مرض داشتم كه پسرم را نيز به اين باند سرقت اضافه كنم. من رزمنده هستم و جانباز شده ام كه به همين دليل گوش هايم سنگين مي شنود. انسان شريفي بودم و يك روز كه اين افراد به من پيشنهاد دادند راننده كاميون شان شوم پذيرفتم و رفتم و شبانه آنها گوسفندانشان را بار كاميون زدند. من هيچ سرقتي نكرده ام و فقط در اين ماجراها رانندگي مي كردم و حالا برايم سرقت گرفته ايد. در تمام اين سرقت ها هم من فقط دو مورد را بودم كه نهايتا به 200 راس گوسفند مي رسد و از يكي از شكات رضايت گرفته ام و از شاكي ديگر پرونده نيز با هر طريقه اي بود امتحان كرديم اما نتوانستيم رضايت بگيرم. حتي بچه هايم رفتند با داس جو كندند و به مقدار پنج تن به آنها جو دادند اما قبول نكرد و رضايت نداد. باور كنيد كه من در اين سرقت ها هيچ گناهي نكرده ام و اشتباهم اين بود كه به اين افراد اطمينان كرده ام. با احضار تمامي متهمان به جايگاه قضات وارد شور شدند تا براي صدور حكم پرونده وارد شور شوند.


ارسال دیدگاه

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
reload, if the code cannot be seen