15 سال حبس و ديه براي گنده لات گوش بر جنوب تهران

15 سال حبس و ديه براي گنده لات گوش بر جنوب تهران
اخبارنوین: پرونده مردي كه يكي از بچه محل هايش در محدوده 17 شهريور تهران را گوش بريده بود در شعبه ششم دادگاه كيفري يك استان تهران مورد محاكمه قرار گرفت و در انتها با راي قضات اين شعبه به 15 سال حبس كه اشد مجازات آدمربايي بود محكوم شد. گفتني است كه در اين پرونده دو متهم ديگر كه مشاركت با متهم رديف اول داشته اند هركدام به صورت جداگانه به دو سال حبس محكوم شدند.

رسيدگي به اين پرونده از زماني آغاز شد كه مرد جواني پاي در دادسراي جنايي گذاشت در حاليكه گوش هايش بريده شده بود به بازپرس كشيك دادسراي جنايي گفت: در حاليكه در كوچه در حال رفتن بودم دو تن از دوستان يكي از لات هاي محله مان مرا ربودند و به محدوده مسگرآباد بردند و بعد از آن گنده لاتي كه يك بار در يك دعوا به او زيرپا انداخته بود گوش هاي مرا مرا بريد. از متهم و دوستان ش به اتهام آدمربايي و نقص عضو شكايت دارم.

در نتيجه اين شكايت بازپرس ماموريت داد تا ماموران اداره آگاهي متهم را دستگير كنند و بالاخره با شناسايي متهم در محدوده 17 شهريور تهران او دستگير شد. او كه منكر اصل اتفاق بود در ادامه با توجه به مدارك موجود در پرونده اش تحت تحقيقات قرار گرفت و به واقعيت موضوع اعتراف كرد اما گفت آدمربايي صورت نگرفته است و شاكي با پاي خودش به محدوده مسگرآباد رفته بود. به اين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست در اختيار دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت و موضوع براي بررسي هاي دقيقتر در اختيار قضات شعبه ششم دادگاه كيفري استان به رياست قاضي شقاقي و مستشار قاضي ملكي قرار گرفت.

متهم پس از مدتي براي محاكمه در شعبه حاضر شد و به قضات در زمينه اتهاماتش گفت: من اتهام آدمربايي را قبول ندارم و اين درست است كه گوش هاي شاكي را بريده ام. او خودش در دعوا به من تيپا انداخت و اگر اين كار را نمي كرد من چنين بلايي سرش نمي آوردم. از شما قضات محترم شعبه تقاضا دارم مرا ببخشيد .

در ادامه شاكي در جايگاه قرار گرفت و گفت: دوستان متهم گفته بودند كه بيا از اين شرور معذرت خواهي كن و من هم به همين دليل به آنجا رفتم اما نمي دانستم كه اين آقا چه نقشه پليدي در سر دارد. از متهم شكايت دارم.

در انتها قضات براي تصميم گيري وارد شور شدند و متهم اصلي را به 15 سال حبس و متهمان ديگر را كه از دوستان فرد شرور گوشبر بودند به دليل مساعدت و كمك به شاكي در درمان زخم هاي گوشش به دو سال حبس محكوم كردند.


ارسال دیدگاه

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
reload, if the code cannot be seen